De Paardenmarkt 1 Schenkeveld/Loomans. Pand is aangelicht.Bolwerk Molen van Piet.Waagplein Er worden nieuwe masten geplaatst. De gemeente zal nagaan of het snoeien van de bomen rond de lantaarnpalen noodzakelijk is.
Schoutenstraat Stadhuis. Het “voorste” gedeelte is aangelicht. Onderzocht wordt door de gemeente of het glas en lood in de gevel van binnenuit aangelicht kan worden.
Houttil Gevels horecabedrijven. Met de renovatie van het Waagplein is tevens de verlichting van het plein en de gevels aangepakt.
Schapenbrug Tussen de Voordam en het Waagplein. De aanlichting wordt verbeterd. Bij de brug worden remmingwerken geplaatst in augustus. De lampen worden op de remmingwerken gemonteerd in de maand september.
Kuijpersbrug Tussen Appelsteeg en Zijdam. (zie Schapenbrug)
Bathbrug Tussen Fnidsen en het Waagplein Verlichting wordt veranderd en aangebracht zoals bij de Schapenbrug en de Kuijpersbrug.
De bogen van de Dambrug, Schapenbrug, de Kuijpersbrug, de Bathbrug, de Platte Stenenbrug en de Gewelfde Stenenbrug worden eveneens aangelicht. De lichtbanen zijn reeds geplaatst en de aansluiting op het net zal tegelijkertijd plaatsvinden. Dit project valt in de eerste fase en zal gereed zijn voor 8 oktober a.s.
De Vismarkt De Visbanken zijn aangelicht aan de buitenzijde. De beelden op de Visbanken worden aangestraald en de verlichting in de Visbanken wordt aangepast.
Deze werkzaamheden staan gepland voor uitvoering in 2004.
Mient/Verdronkenoord Aan deze grachten staan nog een aantal Keulse masten. Deze worden dit jaar vervangen door de bekende (Alkmaarse) Binnenstadsmasten. De Keulse masten worden in een ander gedeelte van de stad herplaatst.
Appelsteeg 2 Huis met de Kogel. De aanlichting wordt meegenomen met de aanlichting van de Kuijpersbrug.
St.Annabrug Tussen de st.Annastraat en het Luttik Oudorp wordt dit jaar nog aangelicht, echter na 8 oktober.
De Waagtoren Nagegaan zal worden,door de gemeente, of de wijzerplaat thans goed in het licht staat. Zoniet dan zal dit op termijn worden verbeterd.
Het Victoriabeeld De struiken rond het beeld zijn inmiddels geplaatst. Per 2 september a.s. wordt het hekwerk om het beeld geplaatst. Direct daarna wordt de aanlichting opgepakt. In ieder geval zal het beeld voor 8 oktober in het licht staan.
Grote Kerk Voor de aanlichting van de Grote Kerk heeft zich één sponsor gemeld. De aannemer heeft reeds opdracht gekregen en zal na de vakantieperiode met de werkzaamheden starten.
St.Laurensstraat Het Hooge Huys zal in augustus worden aangesloten op het lichtnet. Tevens het voormalig politiebureau en Huize Egmond. De grondpotten zijn geplaatst. Het dak van het Hooge Huys en enkele ornamenten moeten nog worden aangelicht.
De Werfbrug Tussen de Keetgracht en de Oudegracht
De Hofstraatbrug Tussen de Ridderstraat en de Zilverstraat
De Brillesteegbrug Tussen de Brillesteeg en de Oudegracht
De Eenhoornbrug Tussen de st.Annastraat en de Zoutstraat
Bij deze vier bruggen worden tevens remmingwerken geplaatst waarop de lampen voor de aanlichting worden gemonteerd. De aanlichting is klaar voor 8 oktober a.s.
Bierkade 10 Het Kachelmuseum, eigendom van de Vegro. Samba treedt in overleg met de eigenaar om tot aanlichting over te gaan.
Pieterstraat 16 Het Koning Willem III huis. Het pand zal vermoedelijk vanaf het tegenovergelegen pand aangelicht moeten worden. Begroting wordt gemaakt.
Luttik Oudorp 110 Het Huis met de Schopjes. Door de luifel aan het pand en de kleurstelling is dit een moeilijk object om aan te lichten. Begroting wordt gemaakt.
Appelsteeg 1 Het pand van de Glazenier. De gemeente zorgt voor een begroting. De Samba gaat daarna in overleg met de eigenaar van het pand.
Kaarsemakersgracht Een aannemer is in de Pieterstraat bezig met de verbouwing van een aantal pakhuizen. De achterzijde van deze panden aan de Kaarsemakersgracht zijn het aanlichten meer dan waard. Wordt een gezamenlijke actie gemeente/samba.
Oudegracht 242 tot en met 164/166 Diverse panden van particuliere eigenaren.
Voor de panden aan de Oudegracht staat vast dat 214 tot en met 220 voor 8 oktober aangelicht kunnen zijn zodra de eigenaren akkoord gaan met de condities van de Samba.
Het volgend project/cluster zal opgepakt worden aan de Mient/Kraanbuurt/Verdronkenoord.
De Samba en de gemeente maken een overzicht van panden die voor aanlichting in aanmerking kunnen komen.
Vervolgens wordt een planning gemaakt en overzicht van werkzaamheden die door de gemeente en de Samba worden opgepakt.